21 Февруари 2020 г.

График прием на граждани!

Сподели

СЪОБЩЕНИЕ

         Във връзка със заповед № РД-04-84/09.03.2020 г. и заповед № 248/10.03.2020 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна, създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция  (COVID-19) се преустановява приемът на граждани от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна или на неговите заместници, до последващо нареждане.