30 Март 2022 г.

Ден на отоворените врати

Сподели

Национална следствена служба организира на 13.04.2022г. Ден на отворени врати в сградата на Национална следствена служба.

Началото е от 10.00 часа и ще продължи до 12.00 часа.

Темата е "Представяне на професията "следовател" и запознаване със статута на магистрата". Ще бъдат представени правомощията и функциите следствените органи и дейността и организация на работа на Национална следствена служба.

Нашето желание е чрез участието си в информационната кампания „Ден на отворени врати“ да допринесем за повишаване на информираността и разбирането на обществото за дейността на следователите като орган на съдебната власт, както и да се предостави възможност на гражданите да  получат преки и непосредствени впечатления за нашата професия чрез срещи със следователи и служители на  Национална следствена служба.

Заповядайте на 13 април 2022г. в заседателната зала на Национална следствена служба, бул. „Д-р. Г.М.Димитров“№ 42, блок 3, ет.2.

 

Информационната кампания „Ден на отворените врати“  е част от дългосрочната цел „Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“, както и една от основните дейности, заложени в Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, приета с решение на ВСС по протокол № 10/05.03.2015 г.