Великобритания ще дари на НСлС специализиран софтуер за противодействие на киберпрестъпността

16 Ноември 2022 г.

Днес, 16.11.2022 г., се проведе работен обяд между Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) и Макс Хил, директор на прокуратурата на Англия и Уелс.

По време на срещата бяха обсъдени перспективите за взаимодействие между Прокуратурата на Република България (ПРБ) и прокуратурата на Англия и Уелс. Поеха се взаимни ангажименти за участия в съвместни проекти и обучения в сферата на борбата с престъпността, международен обмен при борбата с киберпрестъпленията, сътрудничество по конкретни казуси.

Договорено бе и предоставянето на НСлС на специализиран софтуер за противодействие на кибепрестъпността.