Контакти

Информационен център за работа с граждани

тел: 02/98 26 666 факс: 02/98 26 665 гр. София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42