26 Ноември 2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ на следователите от Национална следствена служба

Сподели

                                                                                ДО

                                                                                ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                               ДО

                                                                               ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                                              ДО

                                                                              ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН  СЪВЕТ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на следователите от Национална следствена служба

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В последните месеци сме свидетели на опити за безпрецедентна политическа намеса в работата на независимата съдебна власт.

         Повод за това стана процедурата по избор на главен прокурор. Множество неправителствени организации и политически субекти се опитаха да влияят върху работата на Висшия съдебен съвет и Президента на Република България, които са единствените конституционно установени органи, притежаващи правомощия при провеждането на тази процедура.

         В процеса на политизиране на избора на главен прокурор по неприемлив за професионалната общност начин се включи и малка част от съдиите в България, което може да доведе до създаване на напрежение, вътрешно противопоставяне и изкуствено разделение в магистратската общност. Коректните и колегиални отношения, които съдиите, прокурорите и следователите дължат помежду си, са предпоставка за по - добра работа на съдебната система като цяло.

         Категорично се противопоставяме на всякакви опити за политическа намеса в работата на независимата съдебна власт и призоваваме към стриктно спазване на нормите на Конституцията и законите на страната, гарантиращи принципа на разделение на властите и нормалното функциониране на гражданското общество.

          Присъединяваме се към становищата на Камарата на следователите  в България и на Асоциацията на прокурорите, изпратени до вас !