21 Август 2023 г.

Прессъобщение 22.08.2023г.

Сподели

На 18.08.2023г., Районна прокуратура – Русе е внесла в Районен съд – Русе обвинителен акт:

Дознание 5170/2020г. ПД 408/2023г., по описа на РРП, по което А.С.Х. е обвинен за това, на 23.08.2020г. в гр.Русе лицето А.С.Х. управлявал моторно превозно средство – мотопед марка "Пиаджо", модел "VE" с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,44 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба № 1 от 19.07.2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и затова, че на 23.08.2020 г. в гр. Русе лицето А.С.Х. управлявал моторно превозно средство- мотопед марка "Пиаджо", модел "VE", което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“ и чл.140, ал.2 от ЗДвП: „Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях се определя с Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345, ал.2, вр. с ал.1 от НК.