Информационен център за работа с граждани

6260 Раднево, ул. "Тачо Даскалов" №1 тел:0417/82530  факс: 0417/823 53 email: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.