ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / 235.0 KB

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/

 Заповеди:

Заповед № РП-61 от 07.11.2016г. относно създаване на организация в РП - Раднево по изпълнение на Правилата за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със Заповед № РД-02-29 от 31.10.2016 г. на Главен прокурор / 81.5 KB

Заповед № ОП-144 от 08.11.2016г. на окръжния прокурор, относно определяне на реда за изнесен прием на граждани по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район. / 1.5 MB

 Графици за прием:

График за прием на граждани в РП-Раднево за 2-ро полугодие на 2019 година.

 

 Архив на графици за прием за предходни периоди :

График за прием на граждани в РП-Раднево за 1-во полугодие на 2019 година.

График за прием на граждани в РП-Раднево за 2-ро полугодие на 2018 година.

График за изнесен прием на граждани в окръга за 2-ро полугодие на 2018 година.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Раднево за периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Раднево за периода от м. Ноември 2016г. до м. Юни 2017г. / 44.6 KB

График за прием на граждани от окръжния прокурор, в изнесени приемни по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район за периода от м. юли до м. декември 2017г.