Структура и организация

Дейността на НРП се обуславя от задълженията на Прокуратурата предвидени в Конституцията на РБ и другите подзаконови нормативни актове, указанията дадени от ВКП, плановете на Окръжна прокуратура гр.Бургас и годишния план на Районна прокуратура - гр.Несебър.

Районна прокуратура гр.Несебър обслужва територия с площ 421 883 дка, обхваща 14 селища от които 3 града – гр.Несебър, гр.Обзор и гр.Свети Влас, и 11 села – с.Равда, с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково, с.Гюльовца, с.Баня, с.Паницово, с.Раковсково, с.Приселци, с.Козница, с.Емона, както и туристически к-с „Слънчев бряг” и в.с. „Елените”.  Населението на Община Несебър наброява  около 27 333 души.

несебър район