Информация за граждани

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

Във връзка с провеждането на 28 февруари 2021 г. на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас на 28 февруари 2021 г., частичен избор за кмет на кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас и общият местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница през почивните дни ще бъде осигурен достъп на гражданите до Районна прокуратура – Бургас на адрес: гр. Бургас, Съдебна палата, ет. 3; Териториално отделение – Айтос към Районна прокуратура – Бургас на адрес: гр. Айтос, ул. „Цар Освободител“ № 3а и Териториално отделение – Несебър към Районна прокуратура – Бургас на адрес: гр. Несебър ул. „Любен Каравелов“ № 1.

На предизборния ден 27.02.2021 г. дежурните служители ще бъдат на посочените адреси за времето от 08,30 ч. до 18,00 ч. 

На изборния ден 28.02.2021 г. дежурните служители ще бъдат на посочените адреси за времето от началото на изборния ден до приключването му - след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Вашите сигнали и жалби във връзка с частичните местни избори и местния референдум можете да подадете на място, както и да изпратите на ел. адреси: r[email protected]; [email protected] и [email protected].