Прием на граждани

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Уважаеми граждани, в периода от 23.12.2019г. до 10.01.2020г. прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Прием на граждани за второ шестмесечие 2019г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор - гр. Несебър

Заповед РД-04-81-2019 от 26.06.2019г.

Прием на граждани за първо шестмесечие 2019г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор - гр. Несебър

Заповед РД-04-222-2018г. от 20.12.2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Окръжен прокурор - гр. Бургас

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Прием на граждани за второ шестмесечие 2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор - гр. Несебър

Заповед РД-04-90-2018_14.06.2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител на ОП-Бургас в изнесена приемна - РП Несебър, за второ шестмесечие на 2018г.   - 16.07.2018г., 17.09.2018г., 12.11.2018г. от 10ч.-12ч. в кабинета на Административен ръководител - Районен прокурор - гр. Несебър.

Прием на граждани за първо шестмесечие 2018г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор - гр. Несебър
Заповед РД-04-231-2017_06.12.2017г.

График за прием на граждани на И.Ф.Административен ръководител на ОП-Бургас в изнесена приемна - РП Несебър, за първо шестмесечие на 2018г.   - 17.01.2018г., 28.03.2018г., 09.05.2018г. от 13ч.-15ч. в кабинета на Административен ръководител - Районен прокурор - гр. Несебър.

Уважаеми граждани, в периода на предстоящите официални празници и почивни дни,
считано от 28.12.2017г. до 15.01.2018г., прием на граждани няма да се осъществява.

От 10.07.2017г. сградата на РП Несебър се помещава на адрес ул. "Любен Каравелов" № 1

Прием на граждани за второ шестмесечие 2017г.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор - гр. Несебър
Приложение №1
Заповед РД-04-116-2017_19.06.2017г.

 

В периода на съдебна ваканция, считано от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

Правила за прием на граждани

Заповед РД-04-223-2018 за правила за прием на граждани

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.