Контакти

Информационен център за работа с граждани

8230 Несебър, ул." Любен Каравелов" №1 тел.: 0554-420-41, 0554-28155, 0554-28166факс: 0554-450-89 email: [email protected]

 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.