ИЗБОРИ

Заповед № РД-04-129 от 23.10.2019г. във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове през м.октомври 2019г.

Сигнали и жалби могат да бъдат подадени на място в сградата на Районна прокуратура – Несебър, адрес гр.Несебър, ул.“Любен Каравелов“ № 1 или по електронна поща на следния адрес: [email protected]