15 Март 2013 г.

„Ден на отворените врати“ на 15.03.2013

Сподели

На 15.03.2013 г. в Районна прокуратура – Момчилград  се проведе „Ден на отворените врати“ .

 

На 15.03.2013 г. в Районна прокуратура – Момчилград  се проведе „Ден на отворените врати“ .

Поканени бяха граждани, представители на местния бизнес и всички заинтересувани лица, както и ученици - зрелостници от СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Момчилград.

В Съдебна палата Момчилград прокурор от РП Момчилград проведе беседа с гостите, като със специално подготвени предварително материали, нагледно и по достъпен за възрастта им начин и с примери от практиката, беше разяснена ролята на прокурора в хода на досъдебното производство.

След беседата учениците от СОУ „Н.Й.Вапцаров” посетиха деловодството в РП Момчилград, където им бе обяснен процеса на документооборота в прокуратурата.

Учениците и техния преподавател проведоха среща с Административния ръководител, Районен прокурор на РП Момчилград, който ги запозна с принципа за случайно разпределение на делата в прокуратурата и участието на прокурора в граждански дела, бяха запознати със спецификата на работата  на магистратите и съдебните служители и с функциите на Прокуратурата в Република България, с нейните основни задачи.