Вътрешни правила

Заповед РП № 38/02.03.2017 г. за приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Районна прокуратура Момчилград

Изтегли

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки в
РП Момчилград

Изтегли