Структура и организация

Териториално отделение Момчилград към Районна прокуратура Кърджали следи за стриктното изпълнение на законите на територията на:

Община Момчилград - кметствата в с.Багрянка, с.Балабаново, с.Върхари, Вряло, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Девинци, с.Джелебско, с.Загорско, с.Звездел, с.Карамфил, с.Конче, с.Кременец, с.Лале, с.Нановица, с.Неофит Бозвели, Пиявец, с.Постник, с.Птичар, с.Садовица, с.Седларе, с.Синделци, с.Чайка, с.Равен.

Населени места в общината: с.Ауста, с.Багрянка, с.Балабаново, с.Биволяне, с.Врело, с.Върхари, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Девинци, с.Джелепско, с.Друмче, с.Загорско, с.Звездел, с.Каменец, с.Карамфил, с.Конче, с.Кос, с.Кременец, с.Лале, с.Летовник, с.Манчево, с.Момина сълза, гр.Момчилград, с.Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с.Обичник, с.Пазарци, с.Пиявец, с.Плешинци, с.Постник, с.Прогрес, с.Птичар, с.Равен, с.Ралица, с.Садовица, с.Свобода, с.Седефче, с.Седлари, с.Сенце, с.Синделци, с.Соколино, с.Сярци, с.Татул, с.Чайка, с.Чобанка, с.Чомаково, с.Чуково, с.Юнаци,

Община Джебел - кметствата в с.Воденичарско, с.Великденче, с.Генерал Гешево, с.Добринци, с.Душинково, с.Жълъдово, с.Козница, с.Контил, с.Мишевско, с.Папрат, с.Плазище, с.Поточе, с. Припек, с.Ридино, с.Рогозче, с.Слънчоглед, с.Телчарка, с.Устрен, с.Църквица, с.Щерна, с.Чакалци.

Населени места в общината: с.Албанци, с.Брежана, с.Великденче, с.Воденичарско, с.Вълкович, с.Генерал Гешево, гр.Джебел, с.Добринци, с.Душинково, с.Желъдово, с.Жълти рид, с.Жълтика, с.Илийско, с.Казаците, с.Каменяне, с.Козица, с.Контил, с.Купците, с.Лебед, с.Мишевско, с.Мрежичко, с.Овчево, с.Папрат, с.Плазище, с.Подвръх, с.Полянец, с.Поточе, с.Припек, с.Ридино, с.Рогозари, с.Рогозче, с.Рът, с.Рожденско, с.Скалина, с.Слънчоглед, с.Софийци, с.Модрен, с.Сипец, с.Телчарка, с.Търновци, с.Тютюнче, с.Устрен, с.Цвятово, с.Църквица, с.Чакалци, с.Черешка, с.Щерна, с.Ямино и

Община Кирково - кметствата в с.Бенковски, с.Върбен, с.Вълчанка, с.Гривяк, с.Горно Кирково, с.Горно Къпиново, с.Горски извор, с.Делвино, с.Джерово, с.Добромирци, с.Долно Къпиново, с.Домище, с.Дрангово, с.Загорски, с.Завоя, с.Каялоба, с.Китна, с.Кърчевско, с.Кран, с.Крилатица, с.Кукуряк, с.Лозенградци, с.Малкоч, с.Медевци, с.Метличка, с.Мъглене, с.Орлица ,с.Пловка, с.Подкова, с.Пресека, с.Растник, с.Самодива, с.Самокитка, с.Старово, с.Стоманци, с.Фотиново, с.Хаджийско, с.Чичево, с.Чакаларово, с.Чорбаджийско, с.Шопци, с.Шумнатица.

Населени места в общината: с.Върбен, с.Априлци, с.Бенковски, с.Бързея, с.Брегово, с.Върли дол, с.Вълчанка, с.Горно Къпиново, с.Горски извор, с.Гривяк, с.Горно Кирково, с.Дедец, с.Делвино, с.Джерово, с.Добромирци, с.Долно Къпиново, с.Домище, с.Дрангово, с.Дружинци, с.Дрянова глава, с.Дюлица, с.Еровете, с.Завоя, с.Загорски, с.Здравчец, с.Светлен, с.Каялоба, с.Кирково, с.Китна, с.Козлево, с.Костурино, с.Кран, с.Крилатица, с.Кукуряк, с.Кърчовско, с.Кремен, с.Лозенградци, с.Малкоч, с.Медевци, с.Метличина,с. Метличка, с.Могиляне, с.Мъглене, с.Нане, с.Орлица, с.Островец, с.Пловка, с.Подкова, с.Пресека, с.Първенци, с.Първица, с.Растник, с.Самодива, с.Самокитка, с.Секирка, с.Средско, с.Старейшино, с.Старово, с.Стоманци, с.Стрижба, с.Тихомир, с.Фотиново, с.Хаджийско, с.Царино, с.Чавка, с.Чакаларово, с.Чичево, с.Чорбаджийско, с.Шипок, с.Шопци, с.Шумнатица, с.Яковица, с.Янино.