Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време: 8:30 - 12:30; 13:00 - 17:00 ч. 6800 Момчилград, ул."Петър Мирчев " №2 тел. деловодство: 03631/6568 факс: 03631/6568 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

 

Прокурори в ТО Момчилград

Емил Александров Александров
03631/2060
Емилия Бисерова Моллова
03631/6569
Мария Ангелова Михайлова
03631/6569
Васви Халилов Юсеинов 03631/6569 [email protected]