Прием на граждани

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

      На основание Заповед  №РД -04-84/ 09.03.2020 г. на Главния прокурор на РБ и Заповед РП № 41/09.03.2020 г. на Районен прокурор при РП-Момчилград, във връзка със създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция /COVID – 19/ се преустановява приемът на граждани от Административния ръководител на РП – Момчилград, до последващо нареждане.  

           Гр. Момчилград, 10.03.2020 г.

________________________________________________________________________________

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г., по разпореждане на Главния прокурор на РБ, прием на граждани от Районния прокурор на РП – Кърджали няма да се осъществява.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП МОМЧИЛГРАД

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП МОМЧИЛГРАД

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП-ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 17.01.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 януари 31.01.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 февруари 07.02.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 февруари 13.02.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 15.03.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 22.03.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 18.04.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул.иХан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 25.04.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 май 09.05.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 май 16.05.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 07.06.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 21.06.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.

Изтегли заповедта

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019

януари

16.01.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Кърджали

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

2019

януари

23.01.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Крумовград

от 10:00 ч.
до 12:00 ч.

2019

януари

23.01.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Момчилград

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

2019

март

13.03.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Кърджали

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

2019

март

20.03.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Крумовград

от 10:00 ч.
до 12:00 ч.

2019

март

20.03.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Момчилград

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

2019

май

15.05.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Кърджали

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

2019

 

май

22.05.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Крумовград

от 10:00 ч.
до 12:00 ч.

2019

май

22.05.2019г.

в кабинета
на административния
ръководител на
РП Момчилград

от 14:00 ч.
до 17:00 ч.

Изтегли заповедта

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-МОМЧИЛГРАД

ГРАФИК

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-Момчилград

Адрес: гр. Момчилград, ул."Петър Мирчев" № 2, тел: 03631/65-68, e-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019.

януари

15.01.2019 г. 29.01.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" N92, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

2019.

февруари

12.02.2019 г. 26.02.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" N92, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

2019.

март

12.03.2019 г. 26.03.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" N92, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

2019.

април

09.04.2019 г. 23.04.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" N92, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

2019.

май

14.05.2019 г. 28.05.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

2019.

юни

11.06.2019 г. 25.06.2019 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" N92, ет.2; кабинет № 8.

от 14,00 ч. до 16,30 ч.

Изтегли заповедта

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

ГРАФИК

ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ НА АП ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година Месец Дата Място на приема Приемни часове
2018 юли 12.07.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 18.07.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 юли 26.07.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдивот 9:00 до 12:00 и
от 13:00 до 16:00 часа

2018

Съдебна ваканция

В периода от 30.07.2018 до 07.09.2018 г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.

2018 септември 12.09.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 19.09.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 септември 26.09.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 10.10.2018

ОП ПАЗАРДЖИК

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик,

Адрес: гр.Пазарджик ул."Хан Крум" №3 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 октомври 19.10.2018

ОП КЪРДЖАЛИ

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Кърджали

Адрес: гр.Кърджали ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 07.11.2018

ОП.СТАРА.ЗАГОРА

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Стара Загора ул."Методи Кусев" №33 ет.3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 ноември 29.11.2018

ОП ПЛОВДИВ

ЕТАЖ 7

В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив

от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа
2018 декември 05.12.2018

ОП СМОЛЯН

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Смолян

Адрес: гр.Смолян бул."България" №16 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа
2018 декември 18.12.2018

ОП ХАСКОВО

В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково

Адрес: гр.Хасково бул."България" №144 етаж 3

от 13:00 до 15:00 часа

          Изнесеният прием на граждани ще се осъществява по седалището на всяка от посочените прокуратури в региона на АП Пловдив.
          Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват както следва:
          - в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected].
          - в Окръжната прокуратура, в която ще се осъществява изнесения прием както следва
               ОП Пловдив - тел: 032/600403, ел.поща: [email protected]
               ОП Стара Загора - тел: 042/696970, ел.поща: [email protected]
               ОП Хасково - тел: 038/664489, ел.поща: [email protected]
               ОП Пазарджик - тел: 034/408210, ел.поща: [email protected]
               ОП Кърджали - тел: 0361/21230, ел.поща: [email protected]
               ОП Смолян - тел: 0301/67001, ел.поща: [email protected]

                                                                                   АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР:
                                                                                                                    /ИВАН ДАСКАЛОВ/

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ


ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Адрес: гр.Кърджали., ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 , тел. 0361/21230; 0361/21411, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 юли 04.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 юли 18.07.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 август Съдебна ваканция *
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 септември 19.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 септември 18.09.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2018 ноември 07.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Ардино от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2018 ноември 21.11.2018 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.

*         В периода на съдебната ваканция, считано от 30.07.2018г. до 07.09.2018г. по разпореждане на Главния прокурор на Република България прием на граждани в Окръжна прокуратура Кърджали и изнесените приемни на окръжния прокурор в Районните прокуратури в гр.Кърджали, гр.Момчилград, гр.Крумовград и гр.Ардино, няма да се осъществява.


          Това не възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали пред Окръжна прокуратура Кърджали.

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-МОМЧИЛГРАД


ГРАФИК


ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-МОМЧИЛГРАД


Адрес: гр. Момчилград, ул.“Петър Мирчев“ № 2, тел. 03631/65-68, е-mail: [email protected]

Година Месец Дата Място на приема Приемно време

2018


юли


10.07.2018 г.


24.07.2018 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2 ет.2 кабинет №8 От 14:00 до 16:30 часа
2018 август

Съдебна ваканция


2018


септември


04.09.2018 г.


18.09.2018 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2 ет.2 кабинет №8 От 14:00 до 16:30 часа

2018


октомври


09.10.2018 г.


23.10.2018 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2 ет.2 кабинет №8 От 14:00 до 16:30 часа

2018


ноември


13.11.2018 г.


27.11.2018 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2 ет.2 кабинет №8 От 14:00 до 16:30 часа

2018


декември


04.12.2018 г.


18.12.2018 г.

гр. Момчилград, Съдебна палата, ул."Петър Мирчев" №2 ет.2 кабинет №8 От 14:00 до 16:30 часа

Изтегли PDF файл

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-МОМЧИЛГРАД


 


ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-Момчилград


Адрес: гр. Момчилград, ул.“Петър Мирчев“ № 2, тел. 03631/65-68, е-mail: [email protected]


 


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2018 г.


януари


16.01.2018 г.


 


30.01.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


2018 г.


февруари


13.02.2018 г.


27.02.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


2018 г.


март


13.03.2018 г.


27.03.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


2018 г.


април


10.04.2018 г.


24.04.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


2018 г.


май


15.05.2018 г.


29.05.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


2018 г.


юни


12.06.2018 г.


 26.06.2018 г.


гр. Момчилград, Съдебна палата, ул.“Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет № 8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

 


 ГРАФИК
за изнесения прием на граждани от Окръжния  прокурор, ръководител на ОП-Кърджали в Районните прокуратури през първото полугодие на 2018 г.


Година


Месец


Дата за прием


Място на приема


Приемно време


2018


Януари


17.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Януари


17.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Януари


24.01.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Март


07.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Март


21.03.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от 14:00 ч. до 17:00 ч.


2018


Май


16.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00 ч. до 12:00 ч.


2018


Май


23.05.2018 г.


В кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от 14:00 ч. до 17:00 ч.

 

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват в Окръжна прокуратура Кърджали на телефон 0361/21230, 0361/21411 и ел.поща [email protected],

както и в съответната районна прокуратура, в която ще се осъществява изнесеният прием:

          РП Кърджали телефон 0361/21311, ел.поща [email protected]

          РП Момчилград телефон 03631/6568, ел.поща [email protected]

          РП Крумовград телефон 03641/7503, ел.поща [email protected]

          РП Ардино телефон за 03651/4574, ел.поща за контакт [email protected]

 

 В периода на съдебната ваканция (от 01.08.2017 г. до 10.09.2017 г.) Районният прокурор няма да осъществява прием на граждани. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.
15.06.2017 г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,

РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.

2017 г.

септември

12.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 

2017 г.

септември

27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч.

2017 г.

септември

27.09.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.

2017 г.

ноември

01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали


от  14:00ч. до 17:00 ч.

2017 г.

ноември

01.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Ардино


от 10:00ч. до 12:00ч. 

2017 г.

ноември

15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград


от 10:00ч. до 12:00ч. 

2017 г.

ноември

15.11.2017г.

в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград


от  14:00ч. до 17:00 ч.


 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП- ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време


2017


юли


12.07.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3


от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


юли


18.07.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3


от 13.ООч. до 15.00 ч.


2017


юли


27.07.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП-Пловдив


от 9.00 ч. до 12.00 ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


август

Съдебна ваканция

        В периода от 01.08.2017г. до 10.09.2017г. прием на граждани няма да се осъществява,  като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани.


2017


септември


14.09.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3

от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


19.09.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


септември


26.09.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян
Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3

от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


октомври


12.10.2017 г.

ОП-ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Пазарджик
Адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3

от 13.004. до 15.00 4.


2017


октомври


26.10.2017 г.

ОП-ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Хасково
Адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3

от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


09.11.2017 г.

ОП-СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Стара Загора
Адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 33, етаж 3

от 13.00ч. до 15.00 ч.


2017


ноември


30.11.2017 г.

ОП-ПЛОВДИВ ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител -Апелативен прокурор на АП-Пловдив

от 9.00 ч. до 12.00ч. и
от 13.00ч. до 16.00 ч.


2017


декември


07.12.2017 г.

ОП-СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител -Окръжен прокурор на ОП-Смолян, Адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3

от 13.00ч. до 15.00 `ч.


2017


декември


14.12.2017 г.

ОП-КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП-Кърджали
Адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1

от 13.004. до 15.00 ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП МОМЧИЛГРАД

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР,
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП
МОМОЧИЛГРАД
ПРЕЗ ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 Г.


Година


Месец


Дата


Място на приема


Приемно време

2017 г.

юли


11.07.2017 г. и

18.07.2017 г.

гр.Момчилград Съдебна палата ул.“ Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет №8.

от 14,00 ч.


до 16,30 ч.

2017 г.

август


Съдебна ваканция

2017 г.

септември


12.09.2017 г. и

26.09.2017 г.

гр.Момчилград Съдебна палата ул.“ Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет №8.

от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


 

2017 г.

октомври


10.10.2017 г. и

24.10.2017 г.

гр.Момчилград Съдебна палата ул.“ Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет №8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


                                


2017 г.

ноември


07.11.2017 г. и

21.11.2017 г.

гр.Момчилград Съдебна палата ул.“ Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет №8.

от 14,00 ч.


до 16,30 ч.


 


2017 г.


декември


05.12.2017 г. и

19.12.2017 г.

гр.Момчилград Съдебна палата ул.“ Петър Мирчев“ №2, ет.2; кабинет №8.


от 14,00 ч.


до 16,30 ч.