9 Август 2013 г.

Обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - гр.Крумовград"

Сподели

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 03641 /7503, или e-mail:[email protected]

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 03641 /7503, или e-mail:[email protected]

За достъп до  тръжната документация, изпратете e-mail с Вашите данни на адрес [email protected]

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)