Прокурори от Районна прокуратура – Благоевград с поредна образователна лекция пред ученици от 07 СОУ „Кузман Шапкарев“

25 Март 2024 г.

Структурата на съдебната система и организацията на правораздаването са темите, които магистрати от Районна прокуратура – Благоевград представиха пред седмокласници от 07 СОУ „Кузман Шапкарев“.

Заместник административен ръководител – заместник районен прокурор Анита Димова и прокурор Светозар Тунев разясниха на учениците функциите на съдебната власт и ролята на Висшия съдебен съвет за нейната независимост.

Образователната среща се проведе в рамките на програмата на ВСС и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.