Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
55 27.04.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева.pdf
56 10.07.2023 Елена Прокопова Съдебен деловодител Елена Прокопова.pdf
57 04.10.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева.pdf
58 12.10.2023 Любомира Цветанова Съдебен деловодител Любомира Цветанова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
176 03.01.2023 Велина Маркова Съдебен деловодител Велина Маркова.pdf
227 01.06.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева – 227.pdf
228 02.08.2023 Елена Прокопова Съдебен деловодител Елена Прокопова.pdf
231 20.10.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева.pdf
232 20.10.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева.pdf
233 09.11.2023 Любомира Цветанова Съдебен деловодител Любомира Цветанова.pdf
234 01.12.2023 Фатима Мусова Съдебен секретар Фатима Мусова.pdf