2023 година

Районна прокуратура - Благоевград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
55 27.04.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева.pdf
56 10.07.2023 Елена Прокопова Съдебен деловодител Елена Прокопова.pdf

Районна прокуратура - Благоевград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
176 03.01.2023 Велина Маркова Съдебен деловодител Велина Маркова.pdf
227 01.06.2023 Таня Колчева Съдебен деловодител Таня Колчева – 227.pdf
228 02.08.2023 Елена Прокопова Съдебен деловодител Елена Прокопова.pdf