Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
40 24.01.2022 Йордан Стоянов шофьор-призовкар Йордан Стоянов.pdf
41 24.01.2022 Любомира Цветанова Съдебен деловодител Любомира Цветанова.pdf
42 09.03.2022 Алекс Иванов Съдебен архивар Алекс Иванов.pdf
43 03.05.2022 Йордан Стоянов шофьор-призовкар Йордан Стоянов.pdf
44 03.05.2022 Янкo Стоименов Шофьор-призовкар Янко Стоименов.pdf
45 03.05.2022 Любомир Лихачовски Шофьор-призовкар Любомир Лихачовски.pdf
46 03.05.2022 Георги Карамфилов Шофьор-призовкар Георги Карамфилов.pdf
47 24.08.2022 Фатима Мусова Съдебен секретар Фатима Мусова.pdf
48 24.08.2022 Алекс Иванов Съдебен архивар Алекс Иванов.pdf
49 21.09.2022 Силвия Секулова Прокурорски помощник Силвия Секулова.pdf
50 13.10.2022 Анна Божкова Чистач Анна Божкова.pdf
51 13.10.2022 Татяна Бикярова Чистач Татяна Бикярова.pdf
52 13.10.2022 Мариана Опашкова Чистач Мариана Опашкова.pdf
53 18.11.2022 Борислав Крушовски Призовкар-чистач Борислав Крушовски.pdf
54 22.11.2022 Велина Маркова Съдебен деловодител Велина Маркова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
121 11.02.2022 Любомира Цветанова Съдебен деловодител Любомира Цветанова.pdf
122 28.03.2022 Алекс Иванов Съдебен архивар Алекс Иванов.pdf
123 08.04.2022 Величка Перчева Съдебен архивар Величка Перчева.pdf
169 12.09.2022 Любомира Цветанова Съдебен деловодител Любомира Цветанова.pdf
170 12.09.2022 Алекс Иванов Съдебен архивар Алекс Иванов .pdf
171 12.09.2022 Алекс Иванов Съдебен архивар Алекс Иванов .pdf
172 12.09.2022 Фатима Мусова Съдебен секретар Фатима Мусова .pdf
173 12.10.2022 Силвия Секулова Прокурорски помощник Силвия Секулова.pdf
174 01.12.2022 Борислав Крушовски Призовкар-чистач Борислав Крушовски 1.pdf
175 01.12.2022 Борислав Крушовски Призовкар-чистач Борислав Крушовски 2.pdf