Контакти

Информационен център за работа с граждани

Районна прокуратура - Благоевград

2700 Благоевград, пл. "Васил Левски" №1  тел.: 0738280114  факс: 073885214  e-mail: [email protected]

Териториално отделение - Гоце Делчев

2900 Гоце Делчев, ул. "Отец Паисий" №25  тел.: 075160175  факс: 075160173  e-mail: [email protected]

Териториално отделение - Петрич

2850 Петрич, ул. "Лазар Маджаров" №3  тел.: 074560363  факс: 074560361  e-mail: [email protected]

Териториално отделение - Разлог

2760 Разлог, ул. "Лазар Маджаров" №1 Б  тел.: 074780053  факс: 074780054  e-mail: [email protected]

Териториално отделение - Сандански

2800 Сандански, ул. "Македония" №57  тел.: 074630770  факс: 074630770  e-mail: [email protected]

Подай сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.