Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
59 14.02.2024 Румяна Калпачка Съдебен деловодител Румяна Калпачка.pdf
60 03.06.2024 Теодора Дундалова Съдебен секретар Теодора Дундалова.pdf
61 12.06.2024 Гергана Гишова Съдебен секретар Гергана Гишова.pdf
62 12.06.2024 Мирела Миткова Съдебен деловодител Мирела Миткова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
235 22.02.2024 Румяна Калпачка Съдебен деловодител Румяна Калпачка.pdf