Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
26 04.01.2021 Любомир Лихачовски Шофьор-призовкар Любомир Лихачовски.pdf
27 04.01.2021 Христина Филчева Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Христина Филчева.pdf
28 04.01.2021 Николай Кръстев Шофьор-куриер-домакин Николай Кръстев.pdf
29 04.01.2021 Мариана Опашкова Чистач Мариана Опашкова.pdf
30 04.01.2021 Георги Карамфилов Шофьор-призовкар Георги Карамфилов.pdf
31 01.02.2021 Даниела Гешева Съдебен деловодител Даниела Гешева 31.pdf
32 01.02.2021 Янкo Стоименов Шофьор-призовкар Янко Стоименов.pdf
33 22.03.2021 Татяна Бикярова Чистач Татяна Бикярова.pdf
34 26.04.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева.pdf
35 18.08.2021 Яни Пешев Системен администратор Яни Пешев
36 03.09.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева
37 17.12.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева.pdf
38 17.12.2021 Христина Филчева Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Христина Филчева.pdf
39 17.12.2021 Даниела Гешева Съдебен деловодител Даниела Гешева.pdf
115 17.12.2021 Даниела Гешева Съдебен деловодител Даниела Гешева.pdf
117 29.12.2021 Христина Филчева Съдебен деловодител Христина Филчева - 1.pdf
118 30.12.2021 Христина Филчева Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Христина Филчева - 2.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
56 28.01.2021 Боряна Кръжанова Съдебен деловодител Боряна Кръжанова.pdf
57 29.01.2021 Христина Филчева Завеждащ служба "Регистратура, деловодство и архив" Христина Филчева - съд.дел.pdf
58 29.01.2021 Христина Филчева Съдебен деловодител Христина Филчева - адм.секр.pdf
59 24.02.2021 Даниела Гешева Съдебен деловодител Даниела Гешева.pdf
60 10.03.2021 Александра Александрова Съдебен деловодител Александра Александрова.pdf
82 13.05.2021 Теменужка Донкова Административен секретар Теменужка Донкова.pdf
109 14.05.2021 Михаела Даскалова Съдебен деловодител Михаела Даскалова.pdf
110 25.05.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева.pdf
111 17.09.2021 Яни Пешев Системен администратор Яни Пешев.pdf
112 17.12.2021 Елма Николова Съдебен деловодител Елма Николова.pdf
113 17.12.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева.pdf
114 17.12.2021 Кристина Гутева Главен специалист "Административна дейност" Кристина Гутева.pdf
116 17.12.2021 Даниела Гешева Съдебен деловодител Даниела Гешева.pdf