Ученици от СОУ „Кузман Шапкарев“ в гр. Благоевград дискутират темата за детското правосъдие с магистрат от Районна прокуратура - Благоевград

2 Февруари 2024 г.

На 31.01.2024 г. Районна прокуратура – Благоевград взе участие в образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023-2024 г.

Катя Иванова - прокурор при Районна прокуратура – Благоевград, се срещна с ученици от 7в клас на 07 СОУ „Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград, където изнесе лекция на тема „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашно насилие. Участие в съдебни процедури. Сина стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления“.

По време на срещата бяха представени реални примери от практиката. Изключителен интерес сред учениците предизвика обсъждането на въпроси, свързани с отговорността на непълнолетните при определени противообществени прояви.

Специално внимание прокурор Иванова обърна и на опасностите в социалните мрежи, киберпрестъпленията и държането и вредните последици от употребата на наркотични вещества.