Шестокласници от Благоевград се срещнаха с магистрати в рамките на Деня на отворените врати

19 Декември 2023 г.

Районна прокуратура – Благоевград взе участие в инициативата „Ден на отворените врати“ под надслов „Открито за съдебната власт“.

Заместник административен ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград Анита Димова, съвместно със съдия Румяна Митева от Районен съд – Благоевград, посрещнаха ученици от 6-ти клас от Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“ в града. Учениците бяха придружени от класния им ръководител Ваня Стоева.

Децата се запознаха с работата на разследващите органи, прокурорите и съдиите. Магистратите им разясниха спецификата на различни видове дела, по които работят. Особено внимание беше отделено на правата на непълнолетни като жертви и извършители на престъпление.

Участие в срещата взе и Бистра Хросинкова, инспектор в Детска педагогическа стая при Областна дирекция на МВР в гр. Благоевград. Тя информира учениците за функциите и основните задачи, които изпълнява Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Проведе се и симулиран наказателен процес, по време на който децата влязоха в различни роли - на подсъдим, прокурор, съдия и на съдебен заседател.