Прием на граждани

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ Г-Н НЕДКО РУСЕВ – ЗАМ.АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ – ЗАМ.РАЙОНЕН ПРОКУРОР на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.ЯМБОЛ

      Адрес: гр. Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ № 1, тел. 046/68-08-43, е-mail: [email protected].

/Съдебна палата/

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2022 г.

юли

 

06.07.2022 г.

20.07.2022 г.

 

 

ЕТАЖ ІІІ

КАБИНЕТ – 325      

 

  

08.30 часа – 12.00  часа

2022 г.

август

 

                                       Съдебна   ваканция

2022 г.

септември

 

 07.09.2022 г.

 21.09.2022 г.

 

 

ЕТАЖ ІІІ

КАБИНЕТ – 325     

 

  

08.30 часа – 12.00  часа

2022 г.

октомври

 

05.10.2022 г.

19.10.2022 г.

 

ЕТАЖ ІІІ

КАБИНЕТ – 325     

 

  

08.30 часа – 12.00  часа

2022 г.

ноември

 

02.11.2022 г.

16.11.2022 г.

 

ЕТАЖ ІІІ

КАБИНЕТ – 325     

 

  

08.30 часа – 12.00  часа

2022 г.

декември

 

07.12.2022 г.

21.12.2022 г.

 

ЕТАЖ ІІІ

КАБИНЕТ – 325     

 

  

 08.30 часа – 12.00 часа