Структура и организация

Към Районна прокуратура Ямбол има две териториално отделения

  1. РП Ямбол - ТО Елхово
  2. РП Ямбол - ТО Тополовград

Административен ръководител - Районен прокурор
Мина Грънчарова