Районен прокурор

Районна прокуратура град Велико Търново се състои се от десет прокурори и двама младши прокурори.
Районен прокурор на Районна прокуратура град Велико Търново е Тихомир Георгиев Шабов. Завършил е висшето си юридическо образование във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 1998 г. Правоспособен юрист е от 25.01.2000 г.

Заемал е следните длъжности:

  • от 01.02.2000 г. до 01.05.2006 г. – следовател в Окръжна следствена служба гр. Велико Търново;
  • от 01.05.2006 г. до 22.11.2015 г. – прокурор в Районна прокуратура гр. Велико Търново, като за периода от 16.03.2009 г. до 31.10.2012 г. е бил командирован в Окръжна прокуратура град Велико Търново.
  • oт 23.11.2015 г. е Районен прокурор и Административен ръководител на Районна прокуратура град Велико Търново.