Прием на граждани

График за прием на граждани

В периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. по разпореждане на главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява. Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали. 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

1.1. Месец юли 2019 г.:

- 10.07.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

- 24.07.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

1.2. Месец август 2019 г. – съдебна ваканция.

1.3. Месец септември 2019 г.:

- 11.09.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

- 25.09.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

1.4. Месец октомври 2019 г.:

- 09.10.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

- 23.10.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

1.5. Месец ноември 2019 г.:

- 06.11.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

- 20.11.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

1.6. Месец декември 2019 г.:

- 04.12.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

- 18.12.2019 г. /сряда/ - от 09:00 ч. до 12:00 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Районна прокуратура гр. Велико Търново уведомява, че в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г. няма да се осъществява прием на граждани от Административния ръководител на ВТРП,  като това не  възпрепятства възможността за депозиране на жалби, сигнали и др. в прокуратурата. Приемът на граждани ще се осъществява от съответните дежурни прокурори при ВТРП.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЪДЕБНА ПАЛАТА

УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 16, ЕТ. 3, КАБИНЕТ № 77

ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г.

 2019 г.                             ДАТА                                   ОТ – ДО

МЕСЕЦ ЯНУАРИ         09.01.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      23.01.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ    06.02.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      20.02.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

МЕСЕЦ МАРТ              06.03.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      20.03.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

МЕСЕЦ АПРИЛ            03.04.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      17.04.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

МЕСЕЦ МАЙ                08.05.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      22.05.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

МЕСЕЦ ЮНИ               05.06.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.

                                      19.06.2019 г. /сряда/           09:00 ч. - 12:00 ч.