Контакти

Информационен център за работа с граждани

Работно време от 08.30 до 17.00 часа 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" №16 тел.: 062/600 782 факс: 062/600 782 email: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на РП Велико Търново: Тотко Тотев

5000 В.Търново, ул. "Васил Левски" №16 тел.: 062 / 600781 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.