Информация за граждани

Работно време от 08.30 - 17.00 часа 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" №16, ет.4 тел.: 062 600782 email: [email protected]

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.