Контакти

Информационен център за работа с граждани


7700 Търговище, ул. "Славейков" №49

тел. / факс: 0601 / 6 25 87

e-mail: [email protected]

Банкова сметка РП Търговище  -  BG36FINV91503115271848