Декларации

Районна прокуратура - Търговище

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 22.06.2018 Бойка Славова Административен секретар Бойка Славова
2 22.06.2018 Силвия Енева Главен счетоводител Силвия Енева
3 22.06.2018 Тодорка Генова Гл. специалист АД и Касиер Тодорка Генова
4 22.06.2018 Снежана Никова Съдебен секретар Снежана Никова
5 22.06.2018 Снежана Димова Съдебен деловодител Снежана Димова
6 22.06.2018 Илияна Йорданова Съдебен деловодител Илияна Йорданова
8 22.06.2018 Стоянка Хараланова Чистач - Хигиенист Стоянка Хараланова
9 22.06.2018 Силвия Миланова Съдебен деловодител - компютърна обработка Силвия Миланова