Контакти

Информационен център за работа с граждани

7200 Разград, бул. "Бели Лом" №33, ет.2

Административен секретар

тел.084/640 201 факс.: 084/640205 e-mail: [email protected] Деловодство: тел. 084/640 203 Деловодство: 084/640 221 e-mail: [email protected]