2019

Районна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.05.2019 Белчо Белчев Призовкар Белчо Белчев 2018 г. Белчо Белчев
1 07.05.2019 Белчо Белчев Призовкар Белчо Белчев Белчо Белчев 2018 г.
2 10.05.2019 Милена Русева Съдебен деловодител Милена Русева Милена Русева 2018 г.
3 14.05.2019 Ирена Петрова Административен секретар Ирена Петрова Ирена Петрова 2018г.
4 14.05.2019 Тицо Тицов Главен счетоводител Тицо Тицов Тицо Тицов 2018 г.
5 14.05.2019 Росен Райков Системен администратор Росен Райков Росен Райков 2018 г.
6 14.05.2019 Марийка Илиева Съдебен секретар Марийка Илиева Марийка Илиева 2018 г.
7 14.05.2019 Валентина Стоянова Съдебен секретар Валентина Стоянова Валентина Стоянова 2018 г.
8 14.05.2019 Христина Тодорова Съдебен деловодител Христина Тодорова Христина Тодорова 2018 г.
9 14.05.2019 Милка Йорданова Завеждащ служба Милка Йорданова Милка Йорданова 2018 г.
10 14.05.2019 Пламена Георгиева Съдебен деловодител Пламена Георгиева Пламена Георгиева 2018 г.
11 15.05.2019 Грета Момчева Мл. специалист-счетоводител и касиер Грета Момчева Грета Момчева 2018 г.
12 15.05.2019 Милена Георгиева Съдебен секретар Милена Георгиева Милена Георгиева 2018 г.