2018

Районна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.07.2018 Марийка Илиева Съдебен секретар Марийка Илиева
2 10.07.2018 Милена Русева Съдебен деловодител Милена Русева
3 10.07.2018 Росен Райков Системен администратор Росен Райков
4 10.07.2018 Тицо Тицов Главен счетоводител Тицо Тицов
5 10.07.2018 Милка Йорданова Завеждащ служба Милка Йорданова
6 10.07.2018 Милена Георгиева Съдебен секретар Милена Георгиева
7 10.07.2018 Ирена Петрова Административен секретар Ирена Петрова
8 10.07.2018 Валентина Стоянова Съдебен секретар Валентина Стоянова
10 10.07.2018 Белчо Белчев Призовкар Белчо Белчев
11 11.07.2018 Грета Момчева Мл. специалист-счетоводител и касиер Грета Момчева
12 11.07.2018 Стоян Стоянов Шофьор-куриер Стоян Стоянов
13 11.07.2018 Христина Тодорова Съдебен деловодител Христина Тодорова
14 12.07.2018 Альоша Александров Работник, поддръжка сгради-огняр Альоша Александров
15 13.07.2018 Снежана Колева Чистач Снежана Колева

Районна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
11 07.06.2018 Белчо Белчев Призовкар Белчо Белчев