2020

Районна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 01.09.2020 Айлин Касимова Съдебен деловодител Айлин чл.35 ал.1.pdf

Районна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 01.09.2020 Айлин Касимова Съдебен деловодител Айлин чл.35.pdf