28 Ноември 2013 г.

Извършване на периодични медицински прегледи

Сподели

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 03631/6568 или на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 03631/6568 или на e-mail:[email protected]

За достъп до тръжната документация, изпратете e-mail с Вашите данни на адрес: [email protected].

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка