12 Май 2014 г.

РП Момчилград: относно Избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г.

Сподели

Прессъобщение от 12.05.2014 г.

Районна прокуратура – Момчилград съобщава, че в изпълнение на т.11.2. от „ Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждането на избори и референдуми“, утвърдени със Заповед № ЛС-1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на РБ, ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители в предизборния ден (24 май 2014г.) и деня на провеждане на избори за Европейски парламент (25 май 2014г.), както следва:

-на 24.05.2014 год. – събота - от 8,30 часа до 18,00 часа.

-на 25.05.2014год. – неделя - от 6,00 часа до обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези два дни в сградата на Районна прокуратура – Момчилград, Съдебна палата на ул. „Петър Мирчев“, № 2,  етаж 2, стая 11, на тел./факс: 03631/65-68, както и на електронна поща [email protected]

В останалите дни преди и след изборите, сигнали и жалби могат да се подават в деловодството на прокуратурата – стая 12, всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

/Е.Александров/