2 Април 2015 г.

16.04.2015 г. - Ден на отворени врати

Сподели

Р А Й О Н Н А   П Р О К У Р А Т У Р А - М О М Ч И Л Г Р А Д

6800 Момчилград, ул."Петър Мирчев"№ 2,тел,факс:03631/ 6568, e-mail:[email protected]

 

О Б Я В Л Е Н И Е

          На 16.04.2015 г. в Районна прокуратура гр. Момчилград ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани лица, могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.


                                                 РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                                                                                           /Е.Александров/