27 Февруари 2013 г.

Обявление 27.02.2013

Сподели

На 15.03.2013 г. в Районна прокуратура гр. Момчилград ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

 

На 15.03.2013 г. в Районна прокуратура гр. Момчилград ще се проведе „Ден на отворени врати в органите на съдебната власт”.

Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани лица, могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

Районен прокурор:                          .
/Е.Александров/