Прокурори

Състав

Състои се от пет прокурори.

Ежедневно, в рамките на работния ден, има дежурен прокурор, който се запознава с всяка подадена молба в Прокуратурата от граждани. Паралелно с ежедневните дежурства, осъществявани от прокуратурата, в районното полицейско управление на МВР има дежурен полицейски служител, при когото гражданите също могат да депозират молби.

Административен ръководител - Районен прокурор

Районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив е Чавдар Грошев.