Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в Деловодството на ТО Карлово, находящо се в гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 4, ет.4

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КАРЛОВО

ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ОСЪЩЕСТВЕНО ДОМАШНО НАСИЛИЕ