Информация за граждани

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. се въвежда организация за осъществяване на работа на магистрати и съдебни служители и приема на граждани от Районна прокуратура Пловдив и ТО към РП Пловдив, регламентирана със Заповед РП № 152/01.09.2021 г. на Районния прокурор.

Заповед РП № 152/01.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районния прокурор до последващо нареждане.

Молби, жалби, сигнали и съобщения могат да се подават в Деловодството на ТО Карлово, находящо се в гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 4, ет.4

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-КАРЛОВО

ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ОСЪЩЕСТВЕНО ДОМАШНО НАСИЛИЕ