Прокуратура

Работно време на прокуратурата :
Всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

Приемни дни на Районния прокурор:
Предвид на създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от заразяване с корона вирусна инфекция (COVID-19), временно се преустановява приемът на граждани от Районния прокурор до последващо нареждане.

 

Внасянето на държавна такса става по сметка в банка „Уникредит Булбанк” АД
IBAN:BG05UNCR70003120374938 BIC:UNCRBGSF