Структура и организация

Дейността на Рaйонна прокуратура - Айтос се обуславя от задълженията на Прокуратурата предвидени в Конституцията на РБ и другите подзаконови нормативни актове, указанията дадени от ВКП, Плана за работа на Окръжна прокуратура гр.Бургас и годишния План  за работа на Районна прокуратура гр. Айтос.

Районна прокуратура гр. Айтос обслужва територия с площ 1 092810 дка (1092.81 квадратни километра), обхваща 56 селища от които 1 град – гр. Айтос и 55 села - с.Дрянковец, с.Зетево, с.Карагеоргиево, с.Караново, с.Лясково, с.Малка поляна, с.Мъглен, с.Пещерско, с.Пирне, с.Поляново, с.Раклиново, с.Съдиево, с.Тополица, с.Черна могила, с.Черноград, с.Чукарка, с.Руен, с.Билка, с.Вишна, с.Вресово, с.Добра поляна, с.Добромир, с.Дропла, с.Дъскотна, с.Заимчево, с.Зайчар, с.Каменяк, с.Каравелово, с.Листец, с.Люляково, с.Припек, с.Мрежичко, с.Планиница, с.Подгорец, с.Преображенци, с.Просеник, с.Разбойна, с.Речица, с.Рожден, с.Рудина, с.Рупча, с.Ръжица, с.Сини рид, с.Скалак, с.Снежа, с.Снягово, с.Соколец, с.Средна махала, с.Струя, с.Топчийско, с.Трънак, с.Череша, с.Шиварово, с.Ябълчево, с.Ясеново.

Населението на Община Айтос е 28 687 жители, а на Община Руен – 29 101 жители.