Прием на граждани

СЪОБЩЕНИЕ!

За периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г. по разпореждане на Главния прокурор, няма да се осъществява прием на граждани от Адм. ръководител- Районен прокурор на РП-Айтос, като това не възпрепятства възможността всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа да се депозират жалби и сигнали в регистратурата на РП-Айтос, гр.Айтос, ул.“ Богориди“ № 2, ет.3.

График за прием на граждани на Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура град Айтос за първо шестмесечие на 2020г.

 Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 0558/2-20-67, на място в деловодството на Районна прокуратура - Айтос или на електронен адрес – [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.