Информация за граждани

Административно обслужване на хора с трайни увреждания ще получите от съдебните служители при Районна прокуратура гр.Айтос, като позвъните на тел. 0558 22067