Контакти

Информационен център за работа с граждани

8500 Айтос, ул. "Богориди" №2, ет.3 тел. деловодство: 0558/220 67 факс: 0558/220 67 e-mail: [email protected]
 

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.